Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 11 z dnia 02 kwietnia 2015

NARADA 11/2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 02 kwietnia 2015 r.

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM, w dniu 21 kwietnia br.

1.Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 maja 1a oraz jej likwidacji,

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji

2.Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Łączności z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 oraz jego likwidacji

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji

3.Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa  Domowego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21 oraz jego likwidacji,

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji

4.Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej Nr 3 z Zespołu Szkół Nr  3  im.  Prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1 i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji

5.Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin – wersja 2

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji

Informacje/sprawy różne:

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia informacji nt. inwestycji, związanych z tramwajową infrastrukturą transportową, planowanych do realizacji w latach 2015- 2022 oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań przygotowawczych, zmierzających do pozyskania funduszy zewnętrznych, na sfinansowanie ich realizacji + nowej siatki połączeń komunikacji miejskiej

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Andrzej Grabiec  – Dyrektor WGKiOś/ p. Krystian Wawrzyniak– Prezes TS/  p. Radosław Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM

decyzja:  przyjęto informację

2.Informacja, w sprawie sytuacji finansowej w spółkach komunalnych - omówienie sytuacji NIOL

wnosi: p. Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje:p. Iwona Bobrek – Dyrektor WZFM, p. Beata Śmiecińska – Dyrektor BNW

decyzje:przyjęto informację, temat będzie kontynuowany na kolejnej naradzie


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/04/10, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/04/10 12:51:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/04/10 12:51:11 nowa pozycja