Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 42 z dnia 22 września 2015

NARADA nr 42_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 22 września 2015 r.

 

Projekty uchwał na sesję 13-10-2015r.:

 

1.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej 12, 13, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

2.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, przy ul. Granicznej, stanowiącej działkę numer 29/7 z obrębu 3006

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

3.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 61/1 o pow. 0,0418 ha, obr. 2075.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Syrokomli oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/5 o pow. 0,0597 ha, obr. 2077.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

5.Projekt uchwały, w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych pomieszczeń, lokali gospodarczych i udziałów w lokalu.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

6.Projekt uchwały, w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali użytkowych i garaży.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

7.Projekt uchwały, w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

8.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

9.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok"

wnosi: p. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

10.Projekt uchwały, zmieniający uchwałę, w sprawie trybu udzielania i rozliczania  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Marta Midera- Inspektor WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

11.Projekt uchwały, zmieniający uchwałę, w sprawie trybu udzielania i rozliczania  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Marta Midera- Inspektor WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

12.Projekt uchwały, w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, przy ul. Przestrzennej 21, w Szczecinie.

wnosi: p. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Marta Midera- Inspektor WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

13.Projekt uchwały, w sprawie w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin

wnosi: p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje: p. W. Daniłkiewicz – Dyrektor WZKiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

14.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin, w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje: p. B. Śmiecińska – Dyrektor BNW

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

15.Projekt uchwały, w sprawie powierzenia Spółce Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. w Szczecinie, zadań własnych gminy.

wnosi: p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje: p. B. Śmiecińska – Dyrektor BNW

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

16.Projekt uchwały, w sprawie stawek podatku od nieruchomości

wnosi: p. S. Lipiński  –  Skarbnik  Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska – Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

17.Projekt uchwały, w sprawie podatku od środków transportowych

wnosi: p. S. Lipiński  –  Skarbnik  Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska – Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

18.Projekt uchwały, zmieniająca uchwałę, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

wnosi: p. S. Lipiński  –  Skarbnik  Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska – Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

19.Projekt uchwały, w sprawie wzorów formularzy, dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania, w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

wnosi: p. S. Lipiński  –  Skarbnik  Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska – Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

20.Projekt uchwały, w sprawie wzoru deklaracji, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

wnosi: p. S. Lipiński  –  Skarbnik  Miasta

prezentuje: p.  D. Brzozowska – Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

21.Projekt uchwały, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe

wnosi: p. S. Lipiński  –  Skarbnik  Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska – Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

22.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Powstańców Wielkopolskich 66-68", w Szczecinie

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

23.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniewska”, w Szczecinie.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

24.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe – Maciejowicka”, w Szczecinie.

Wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

25.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo - Ostrów Brdowski i Wyspa Gryfia”, w Szczecinie.

Wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: warunkowo wprowadzono do porządku obrad sesji RM

26.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 2”, w Szczecinie.

Wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

27.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa 3”, w Szczecinie.

Wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

28.Projekt uchwały, w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku, w sprawie zmiany granic administracyjnych, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Powiatem Goleniowskim.

Wnosi: p. M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

29.Projekt uchwały, zmieniający uchwałę, w sprawie zmiany budżetu na 2015r.

wnosi: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek – Dyrektor WZFM

decyzja: do omówienia na Naradzie w dniu 24 09 2015

30.Projekt uchwały, w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do 13 stycznia 2026 roku, dodatkowej powierzchni  nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 13/2 z obrębu 2063, położonej przy ulicy Ostrawickiej, róg al. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie obiektu gastronomicznego

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

31.Projekt uchwały , w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: nie wprowadzono do porządku obrad sesji RM

32.Projekt uchwały , w sprawie wystąpienia Miasta szczecin ze Związku Miast Bałtyckich

wnosi: p. P. Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz – Dyrektor BPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/09/25, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/09/25 08:03:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/09/25 08:03:52 nowa pozycja