Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 10 z dnia 26 marca 2015

NARADA 10/2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI, SEKRETARZEM MIASTA

ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniach 25 i 26  marca 2015 r.

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

Część I

1.Informacja, w sprawie wdrożenia Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina

wnosi: p. Piotr Krzystek PM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz dyrektor BPM

Informacja została przekazana do dalszej  analizy.

Część II

2. Informacja, w sprawie stanu przygotowań do finału Regat Bałtyckich

wnosi: p. Krzysztof Soska – Zastępca PM

prezentuje: p. Krzysztof Soska – Zastępca PM

Informacja została przyjęta.

Część III:

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM,
w dniu 21 kwietnia br.

1. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia ul. Miłej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej ul. Stacyjnej nr 5170Z

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

4. Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

6. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Aleksandra Kostki Napieralskiego, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej zabudowaną działkę nr ewid. 33/4 z obr. 4098, położoną w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27c oraz działkę nr ewid. 55/1 z obr. 4098.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 100/13 z obr. 4010. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ogrodowej 33a, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży należącego do Gminy Miasto Szczecin ½ udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału  w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto  pomieszczenia  nr 6 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku, przy ul. Strzałowskiej 48 w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto  pomieszczenia nr  4 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku, przy al. Wojska Polskiego 198  w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

15. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto  pomieszczenia nr 7 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku, przy ul. Mazurskiej nr 18 w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WSS Pani  Małgorzata Olejnik

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

17. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 z Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja              w Szczecinie, ul. Gen. J.Sowińskiego 3 i  jej likwidacji oraz zmiany nazwy Stałego Ośrodka Dokształcenia Zawodowego  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 6 im.  Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani  Beata Misiak

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

18. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie,                       ul. Chmielewskiego 19

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani  Beata Misiak

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

19. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3,  Szkoły Policealnej Nr 2 z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani  Beata Misiak

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

20. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani  Beata Misiak

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Główny Specjalista BMKZ Pani Elwira Wolender

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego – Sowińskiego 2” w Szczecinie.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani  Anna Nawacka – Górzeńska

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

23. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Inspektowa” w Szczecinie.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani  Anna Nawacka – Górzeńska

Projekt przekazano do ponownej analizy

24. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani  Anna Nawacka – Górzeńska

Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

25. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002- 2015, za ok. 2014.

wnosi: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik  – Dyrektor WSS

Prezydent przyjął sprawozdanie.

26. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie utworzenia przez ZMPSiŚ, na terenie Ostrowa Mieleńskiego (działka nr 25/1 obręb 1084) pola refulacyjnego

wnosi: p. Piotr Mync– Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Michał Przepiera  – Dyrektor BS

Wniosek zaakceptowany zgodnie z wariantem II tj., Prezydent wyraża zgodę na realizację pola refulacyjnego, na terenie Ostrowa Mieleńskiego (działka nr 25/1 obręb 1084) przez ZMPSiŚ oraz związanej z tym procedury przekazania terenu na okres do oku 2030 (preferowana forma przekazania terenu przez ZMPSiŚ wieloletnia umowa dzierżawy). Dla powyższej inwestycji zostanie podpisany List Intencyjny.

27. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wznowienia postepowań administracyjnych, w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości komercyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego

wnosi: p. Mariusz Kądziołka– Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Grzegorz Jankowski – Zastępca DyrektoraWGN

Prezydent zaakceptował Wariant II tj. wystąpić o wznowienie postępowań administracyjnych, w sprawach dotyczących przekształcenia, na rzecz osób fizycznych i prawnych, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości komercyjnych.

28. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Junackiej lub odstąpienia od przygotowania do zbycia nieruchomości gruntowej.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka– Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska – Zastępca DyrektoraWGN

Wniosek rozpatrzony negatywnie - Prezydent nie wyraził zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 284/4, z obrębu ewidencyjnego nr 2019 (Pogodno 19), położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Junackiej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

29. Informacja, dotycząca stanu mienia komunalnego za 2014 r.

wnosi: p. Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta

Informacja została przyjęta.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/03/31 15:04:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/03/31 15:04:23 nowa pozycja