Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 22 z dnia 18 czerwca 2015

NARADA nr 22_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 18 czerwca 2015 r.

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

 

Projekty uchwał:

 

1.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich.

wnosi: P. Ryszard Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje:P. Grzegorz Łubian – Dyrektor WO

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecinprogramu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

wnosi: P. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Małgorzata Olejnik – Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobki Miejskie” w Szczecinie

wnosi: P. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Małgorzata Olejnik – Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

wnosi: P. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Małgorzata Olejnik – Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zmiany lokalizacji Filii Numer 48 oraz likwidacji Filii Numer 53, Filii Numer 3 (dziecięcej) i Filii Numer 42.

wnosi: P. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Agata Stankiewicz – Dyrektor WK

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - Wrzesińska" w Szczecinie.

wnosi: P. Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Michalski – Zastępca Dyrektora BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Kadłubka" w Szczecinie.

wnosi: P. Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Michalski – Zastępca Dyrektora BPPM

decyzja: projekt przekazano do dalszych analiz

 

8.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

wnosi: P. Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Aleksander Buwelski – Dyrektor WOIB

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  (Tarniny 2)

wnosi: P. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Krzysztof Gajewski - Dyrektor WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 12 położonego przy ul. Piotra Skargi 52 w Szczecinie

wnosi: P. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Krzysztof Gajewski  - Dyrektor WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

wnosi: P. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Paweł Adamczyk  - Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. Zakład Usług Komunalnych”.

wnosi: P. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:P. Paweł Adamczyk  - Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zagospodarowania hali Opery na Zamku usytuowanej, przy ul. Energetyków

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  – Dyrektor WGKiOś

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I stanowiska, tj. wyraża zgodę na poddzierżawę przez Operę na Zamku w Szczecinie, nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 5/19 z obrębu 1085 Szczecin Śródmieście o powierzchni 12.690 m2 położonej przy ul. Energetyków, celem organizowania widowisk artystycznych. Umowa poddzierżawy zawarta zostanie na okres do lat trzech. Gmina gwarantuje okres 3 lat obowiązywania umowy poddzierżawy z zastrzeżeniem § 11 umowy dzierżawy Nr E-19/S/2013 r. zawartej w dniu 19 sierpnia 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Operą, z uwzględnieniem dotychczas obowiązujących warunków.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie Centrum Żeglarskiego

wnosi: P. Krzysztof Soska – Zastępca PM

prezentuje. p. Łukasz Pundyk – Dyrektor CŻ

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

2.Informacja w sprawie Porozumienia dla Szczecina

wnosi: P. Piotr Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje. Piotr Wachowicz – Dyrektor BPM

decyzja: informację przyjęto

           

3.Informacja, w sprawie projektu SKM

wnosi: p. Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja:  informację przyjęto

 

4.Informacja, w sprawie schroniska

wnosi: P. Piotr Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: P. Paweł Adamczyk  - Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: informację przyjęto


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/06/22, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/06/22 12:23:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/06/22 12:23:43 nowa pozycja