Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 8 z dnia 12 marca 2015

NARADA 08/2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI, SEKRETARZEM MIASTA

ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 12 marca 2015 r.

 

Informacje/uwagi/sprawy różne:

 

1.Informacja, w sprawie zmian w budżecie 2015 r.

wnosi: p. Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek  – Dyrektor WZFM

Informacja została przyjęta.

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

 

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM, w dniu 24 marca br.

 

2.Projekt uchwały, w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje:Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

Projekt w analizie.

 

3.Autopoprawka do projektu uchwały nr 65/15, w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WZFM Pani  Iwona Bobrek

Prezydent zaakceptował autopoprawkę.

 

4.Projekt uchwały, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje:Dyrektor WZFM Pani  Iwona Bobrek

Wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

5.Projekt uchwały, w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015 – 2019 z perspektywą do roku 2023.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BS Pan  Michał Przepiera

Wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

6.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zagospodarowania komunalnego lokalu użytkowego, położnego w Szczecinie, przy ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 1, usytuowanego w obiekcie posadowionym na działce nr 182, z obrębu 1025 Szczecin Śródmieście 25

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  – Dyrektor WGN

Prezydent Miasta zaakceptował wniosek

 

7.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena 2”, na terenie działki nr 3/7 i 3/8 z obrębu 2020 w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync  – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Piotr Mync  – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezydent zaakceptował wniosek w wariancie I – podtrzymanie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagą dot. podjęcia próby wypracowania kompromisu między stronami: inwestor/RO/mieszkańcy.

 

8.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Południowej – Radomskiej, stanowiącej działkę nr 83/ 26 z obrębu 2149 Pogodno

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Marcin Posadzy  – Dyrektor ZBiLK

Prezydent zaakceptował wniosek, w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy

 

9. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawieokreślenia przedmiotów wzajemnego nabycia praw do nieruchomości, za cenę 1 zł z VAT, między Gminą Miasto Szczecin, a Województwem Zachodniopomorskim, w związku z propozycją Urzędu Marszałkowskiego Województwa, złożoną w dniu 10 marca 2015r.

wnosi: p. Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska  – Zastępca Dyrektora WGN

Prezydent zaakceptował wniosek dot. sprzedaży za cenę 1 zł z VAT na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego działek: nr 35/9 z obrębu 3082, położonej w Szczecinie na Osiedlu Warszewo w rejonie ulic Duńskiej i Krasińskiego, o powierzchni 4.856 m², oraz nr 5/3 z obrębu 2090, położonej   w Szczecinie przy ul. Twardowskiego o powierzchni 17.335 m²., pod warunkiem nabycia za cenę 1 zł       z VAT od Województwa Zachodniopomorskiego całej działki nr 3/37 z obrębu 2036 o powierzchni 25.213 m² (przed podziałem geodezyjnym, a po podziale działek o numerach: 3/42 o powierzchni ok. 20.113 m²; nr 3/39 o powierzchni 1.481 m²; nr 3/40 o powierzchni 1.068 m²; nr 3/41 o powierzchni 2.551 m²) z obrębu 2036, położonej w Szczecinie w rejonie ulic: Arkońskiej, Doktora Judyma, Władysława Broniewskiego i Zdrojowej.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2015/03/13, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/03/13 09:18:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/03/13 09:18:24 nowa pozycja