Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 50 z dnia 15 października 2015

NARADA nr 50_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 15 października 2015 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia, na okres 15 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność GMS, położonej przy ul. Robotniczej  nr 1,  w Szczecinie

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I  - podjęcie działań zmierzających do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 15 lat, na rzecz spółki, części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Robotniczej nr,  w Szczecinie

 

Informacje, w sprawach:

 

1.Informacja, w sprawie wniosków, dot. możliwości dofinansowania dwóch projektów, w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.:

- “Marriage II – lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej    w obrębie Południowego Bałtyku”,

- “Rosnące lokalne I regionalne znaczenie ekonomiczne ruchu małych morskich i rzecznych statków wycieczkowych w obszarze Południowego Bałtyku”,

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Rafał Księżopolski, Kierownik Referatu WZFM

decyzja: Informację przyjęto

 

2. Informacja, dotycząca Zarządzenia PM, w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Szczecin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Radosław Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM; p. Sebastian Fritsch , ZDiTM

decyzja: Informację przyjęto

 

3. Kalendarz wydarzeń promocyjnych na 2016 r.

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Anna Lemańczyk, Dyrektor SAA

decyzja: Informację przyjęto.

4 .Informacja, w sprawie podjęcia działań, mających na celu sprowadzenie 10-ciu polskich rodzin (w trybie repatriacji) z terenów objętych wojną (Ukraina- Donbas) oraz uchodźców

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. Lidia Matlak, Dyrektor BOI / p. Szczepan Stempiński, Doradca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

II. Informacja o dodatkowych projektach i autopoprawkach:

 

1. Projekt uchwały, w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa, zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek nr 49/4 i 49/14 z obr.1036, położonej w Szczecinie,  przy ul. Łaziebnej 6.

wnosi: Pan M. Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM, w dniu 27 10 2015

 

2. autopoprawki do projektów uchwał:

·         238/15 - zmieniająca uchwałę, w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji, dla publicznych przedszkoli i szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

·         239/15 - zmieniająca uchwałę, w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji, dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

wnosi: Pan. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

wnosi: Pan. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM, w dniu 27 10 2015

 

3. autopoprawka do projektu uchwały nr 246/15, w sprawie  wzoru deklaracji, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

wnosi: Pan S. Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: Pan S. Lipiński – Skarbnik Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM, w dniu 27 10 2015


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/10/21, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/10/21 09:34:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/10/21 09:34:42 nowa pozycja