Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 13 z dnia 14 kwietnia 2015

NARADA nr 13_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 14 kwietnia 2015 r.

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zabezpieczenia w Budżecie Miasta Szczecin środków finansowych na realizację programu zdrowotnego, w ramach prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych i otyłości u dzieci pn. ,,Moja  Droga  do  Zdrowia”,  na lata 2015-2017.

wnosi: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik  – Dyrektor WSS

decyzja: przekazano do dalszej analizy

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przeprowadzenia przez Architekta Miasta – Biuro Strategii dwuetapowego konkursu architektonicznego na przebudowę Teatru Letniego dla zakresu nowego zadaszenia, przebudowy widowni i sceny oraz zagospodarowania terenu przyległego, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania walorów krajobrazowych Parku im. Jana Kasprowicza oraz wykorzystania na ten cel środków finansowych zabezpieczonych   w Budżecie Miasta na rok2015, pozostających w dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich.

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek  – Dyrektor WIM

decyzja: Prezydent wyraził zgodę

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości lokalowej, przy ul. Potulickiej 28/31

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  – Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent wyraził zgodę

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Kopalnianej 2 (zajazd „Szmaragd”) – działka nr 120/4, z obrębu ewidencyjnego Dąbie 144 (4144), której właścicielem jest Gmina Miasta Szczecin,.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  – Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent wyraził zgodę

 

Informacje/sprawy różne:

 

5.Informacja, w sprawie rozważenia zwiększenia kwoty SBO na 2016 r., do kwoty 10 mln zł.

wnosi: p. Michał Przepiera  –Dyrektor BS

prezentuje: p. Michał Przepiera  –Dyrektor BS 

decyzja: informacja została przyjęta

6.Informacja, dot. postępowania w sprawie ogrodów działkowych, w związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi

wnosi: p. Piotr Krzystek –Prezydent Miasta

prezentuje: WGN, BS, WIM

decyzja: informacja została przyjęta


udostępnił: BPM, wytworzono: 2015/04/15, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/04/15 14:57:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/04/15 14:57:09 nowa pozycja