Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 29 z dnia 13 sierpnia 2015

NOTATKA Z NARADY nr 29_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniach 7, 11 i 13,  sierpnia 2015 r.

 

Projekty uchwał na sesję 08-09-2015r.:

 

1.     Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 1a położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Szczecinie

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego położonego przy Alei Papieża Jana Pawła II 1, oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 209 z obrębu Śródmieście 36 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynkuwnosi:

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej, stanowiącej działkę nr ewid. 7/9 z obr. 4002 oraz nieruchomości gruntowych  będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie                                 ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej, stanowiących działki nr ewid. 7/15, 7/16 z obr. 4002.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości

                       gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK

                       MIELEC: stanowiących działki 6/1, 6/3, 6/6 i 6/11, 6/8 i 6/13 z obrębu 4018.

                       decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.   Projekt uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania
z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.   Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 2 z obrębu 1085 o powierzchni 258,60 m2 położonej przy ul. Bulwar Gdyński w Szczecinie na rzecz Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę pawilonów gastronomicznych wraz z ogródkami letnimi.

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

13.   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Małe Błonia,  ul. Przepiórki, ul. Świergotki do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia  ul. Wisławy Szymborskiej do kategorii drogi gminnej na terenie  Gminy Miasto Szczecin

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia  dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii dróg gminnych  zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16.   Projekt uchwały w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej
z użytkowania

              decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

17.   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
do kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

18.   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii drogi gminnej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

19.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

 

20.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

21.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 14, 14a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

22.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 29, 31, 33, 35 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

23.   Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

24.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczne-Napierskiego 6c” w Szczecinie.

              decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

25.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Batalionów Chłopskich 86” w Szczecinie.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

26.   Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Żołnierska” w Szczecinie.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

27.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

28.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Janickiego” w Szczecinie.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

29.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska – rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie.

               decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

 

30.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Bolinko - Kadłubka" w Szczecinie.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

31.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie.

               decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

32.   Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego planu Dąbie-Wrzesińska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

33.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podjuchy-Szlamowa w Szczecinie.

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

34.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

               decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

35.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

36.   Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 44

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.     Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie umorzenia należności PFRON

decyzja: zaakceptowano wniosek dot. umorzenia należności.

 

2.     Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie umorzenia należności osoby fizycznej wobec GMS

decyzja: nie przyjęto wniosku

 

3.     Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie umorzenia należności Funduszu Pracy firmy Biuro Techniczno - Handlowe „HOLD” sp. z o.o. w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

4.     Stanowisko w sprawie przystąpienia do Programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny
       i Zachodniopomorskiej karty Seniora

decyzja: akceptacja przystąpienia do programu z uwagą

uwaga: należy wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z propozycją modyfikacji zasad współpracy,
z wykorzystaniem modelu obowiązującego w GMS lub karty rządowej

Realizuje: p. Krzysztof Soska - Zastępca PM

Termin: na bieżąco

 

Informacje:

 

1.     Informacja w sprawie świetlicy stoczniowej

Prezentuje: z-ca PM p. Krzysztof Soska/WGN/WOIiB

decyzja: przyjęto informacje

 

2.     Informacja, w sprawie budowy żłobka miejskiego oraz utworzenia przedszkola na Prawobrzeżu.

Prezentuje: z-ca PM p. Krzysztof Soska

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

3.     Informacja, w sprawie funduszu płac w gminnych jednostkach organizacyjnych Miasta Szczecin
– po spotkaniu ze związkami zawodowymi

Prezentuje: p. Stanisław Lipiński Skarbnik Miasta

decyzja: informację przyjęto,

 

4.     Informacja w sprawie "Pożyczki dla Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów ".

Prezentuje: p. Stanisław Lipiński Skarbnik Miasta 

decyzja: przyjęto informację

 

5.     Informacja w sprawie Projektów Unijnych – monitoring i sprawozdanie za II kwartał 2015r.

Prezentuje: p. Stanisław Lipiński Skarbnik Miasta/WZFM

decyzja: informacja została przyjęta,


udostępnił: BPM, wytworzono: 2015/08/13, odpowiedzialny/a: Marta Braun, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2015/08/17 08:13:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2015/08/17 08:13:26 modyfikacja wartości
Marta Braun 2015/08/17 08:12:43 nowa pozycja