Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta VI kadencji

Pełny Nr Uchwały: XXIX/16/13

Data uchwalenia: 2013/04/22

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie sytuacji gospodarczej Szczecina i całej aglomeracji


STANOWISKO NR 16/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 kwietnia 2013 r.


w sprawie sytuacji gospodarczej Szczecina i całej aglomeracji


Szanowny Panie Premierze,
Rada Miasta Szczecin z zaniepokojeniem dostrzega bezsprzecznie złą sytuację gospodarczą Szczecina i bezpośredniego jego otoczenia geograficznego. Ważne wskaźniki makroekonomiczne, jakimi są stopa bezrobocia czy przyrost produktu krajowego brutto (PKB) za kilka minionych lat, sytuują nasze miasto i województwo na odległych miejscach w kraju.

Dokonując analizy choćby szeroko już komentowanego, mającego miejsce w Szczecinie, najniższego spośród 66 regionów statystycznych, przyrostu PKB za lata 2000-2010, zauważyć można słabnącą pozycję produkcji przemysłowej. I jak dynamika przyrostu dla pozostałych działów PKD jest porównywalna z ogólnopolską, tak sytuacja w przemyśle różni się diametralnie. Wystarczająco tę złą tendencję ukazuje spadek udziału produkcji przemysłowej w PKB z 16,3% w roku 2000 do 13,0% w roku 2010. Jednocześnie dla całej Polski udział ten wzrósł w analizowanym okresie z poziomu 23,0% do 24,7%. Dokonując interpretacji tego wyniku można przy pewnym uproszczeniu powiedzieć, że obecnie w przeciętnym statystycznie regionie naszego kraju produkuje się niemal dwukrotnie więcej niż w Szczecinie. To głęboko zatrważające!

Dalsza analiza danych prowadzi do konstatacji, że tę złą tendencję pogłębiły dwa zapisujące się w najgorszy sposób w historii miasta wydarzenia – najpierw upadek Porta-Holding SA, a następnie dopuszczenie przez polski rząd do upadku Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o.

Dzisiaj nasze miasto nadal czeka na zapowiedziane w 2009 roku działania, które miały choć w części zrekompensować negatywne skutki związane z upadkiem przemysłu okrętowego w Szczecinie. Jednym z nich miało być skomunikowanie terenów strefy ekonomicznej „Trzebusz-Dunikowo” poprzez węzeł „Tczewska” z autostradą A3/A6. Kolejne to połączenie szczecińskiego portu z portami południa Europy w ramach środkowoeuropejskiego korytarza transportowego (CETC). W ślad za tym do Szczecina miały napływać nowe środki związane z lokalizowaniem tutaj dochodowych inwestycji. Węzeł „Tczewska” od roku czeka na wyłonienie wykonawcy prac, a przedłużenie S-3 na południe to prawdziwa historia bez końca.

Osobnym zagadnieniem jest wielokrotnie nagłaśniana sprawa nierównego traktowania podmiotów funkcjonujących na terenach portowych w Szczecinie i w portach Trójmiasta. Na poziomie prac w komisjach sejmowych już 9 miesięcy temu przepadł projekt zmiany Ustawy o gospodarce nieruchomościami dający szansę na potraktowanie na podobnych preferencyjnych warunkach jak przedsiębiorstwa z terenu Trójmiasta również spółek szczecińskich. Warto nadmienić, że ów projekt został wniesiony przez posłów rządzącego w naszym kraju ugrupowania. To ugrupowanie ma również niezbędną do przyjęcia ustawy większość w parlamencie, a Prezydent RP wywodzący się z tego ugrupowania jest niewątpliwie poważnym atutem w całym procesie legislacyjnym. Nieprawdopodobne jednak zaniechania doprowadziły do tego, że konieczny dla aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu projekt nie wchodzi w życie.

Zauważając powyższe, Rada Miasta Szczecin stanowczo wnosi o podjęcie rzeczywistych prac nad realizacją tzw. „Programu dla Szczecina” oraz nad procesem legislacyjnym w sprawie zmiany art. 91 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rada Miasta Szczecin wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej do jak najszybszego ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie wyspy Gryfia i przy ul. Stołczyńskiej / Nad Odrą w Szczecinie. Ustanowienie stref w tych miejscach to co najmniej 20 mln EUR zainwestowanych środków oraz 1.000 dodatkowych miejsc pracy (dla części przy ul. Stołczyńskiej / Nad Odrą) oraz 50 mln EUR i 400 miejsc pracy w przypadku strefy na wyspie Gryfia.

Dość markowania działań! Szczecin to też Polska i nie wolno o nim zapominać!
 

Jan Stopyra
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2013/04/26, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/14 09:44:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/14 09:44:45 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2013/04/26 11:12:44 nowa pozycja