Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta VI kadencji

Pełny Nr Uchwały: XV/10/12

Data uchwalenia: 2012/01/30

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie sprzedaży alkoholu


STANOWISKO NR 10/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie sprzedaży alkoholu

Rada Miasta Szczecin:

mając na uwadze:

 • Globalną Strategię Redukującą Szkodliwe Spożywanie Alkoholu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
 • Europejską Deklarację w Sprawie Alkoholu,
 • ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwaną dalej „ustawą”,
 • uchwałę Nr XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009-2015,
 • uchwałę Nr VI/82/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok;

uwzględniając, że:

 1. nocna sprzedaż napojów alkoholowych wpływa negatywnie na wizerunek miasta,
 2. nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych takich jak: przestępczość, zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, wypadki samochodowe, ubóstwo, bezrobocie czy przemoc w rodzinie,
 3. nadmierna konsumpcja alkoholu przynosi ujemne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego zarówno spożywających alkohol jak i ich najbliższych;

opierając się na danych Globalnego Raportu dotyczącego Alkoholu i Zdrowia z dnia 11 lutego 2011r. Światowej Organizacji Zdrowia, stwierdza że w krajach europejskich takich jak: Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania; istnieją restrykcje co do czasu i miejsc sprzedaży alkoholu, a także przyjmując tezę, że wraz ze zwiększeniem liczby godzin sprzedaży rośnie spożycie alkoholu;

stwierdzając, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu;

postanawia, co następuje:

 1. wyraża opinię, iż Szczecin powinien być miastem bez nocnej sprzedaży alkoholu od 2015 roku z wyłączeniem sprzedaży prowadzonej przez takie podmioty jak: restauracje, puby i kluby nocne,
 2. apeluje do parlamentarzystów o debatę na forum Sejmu i Senatu RP na temat prowadzenia sprzedaży alkoholu w nocy i wpływu prowadzenia takiej działalności na wizerunek polskich miast oraz w konsekwencji o podjęcie wynikającej z przeprowadzonych uprzednio konsultacji społecznych odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie,
 3. zwraca się do parlamentarzystów o podjęcie prac nad takimi regulacjami prawnymi, które będą dawały samorządom możliwość decydowania o ograniczeniu godzin otwarcia nocnych punktów sprzedaży alkoholu na ich terenie.

Ponadto, Rada Miasta Szczecin zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska parlamentarzystom zachodniopomorskim.

 

Jan Stopyra
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2012/10/03, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/14 09:03:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/14 09:03:43 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2012/10/03 13:54:58 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2012/10/03 13:53:10 nowa pozycja