Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta VI kadencji

Pełny Nr Uchwały: XXXII/20/13

Data uchwalenia: 2013/07/15

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie włączenia do planu inwestycji rządowych Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina


STANOWISKO NR 20/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 15 lipca 2013 r.
 

w sprawie włączenia do planu inwestycji rządowych Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina

Na podstawie § 16 Statutu Miasta Szczecin (uchwała nr XXX/598/2004 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina – Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178, z 2008 r. Nr 78, poz. 1721, z 2009 r. Nr 51, poz. 178) Rada Miasta Szczecin zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o pilne włączenie do planu inwestycji centralnych (finansowanych z budżetu państwa) na lata 2014 – 2018 budowy Zachodniego Obejścia Drogowego Szczecina, jako inwestycji warunkującej rozwój naszego regionu .

Województwo Zachodniopomorskie należy do tych regionów kraju, w których inwestycje infrastrukturalne są w znikomej skali finansowane ze środków centralnych.

W ogłoszonym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej planie budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2018 inwestycji realizowanej w naszym regionie nie znajdziemy. Stolica Pomorza Zachodniego – Szczecin nie posiada pełnego autostradowego/ekspresowego połączenia ani w kierunku Gdańska, ani Warszawy, ani Wrocławia. Jednocześnie Szczecin położony jest w miejscu strategicznym pod względem komunikacyjnym, zbiegają się w nim drogi tranzytowe prowadzące we wszystkich kierunkach.

Istotnym problemem jest ponadto duży ruch tranzytowy przebiegający przez Szczecin ponieważ droga przez miasto prowadzi w kierunku Polic, w których znajdują się Zakłady Chemiczne.

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina wraz z przeprawą Police – Święta, które połączyłoby Kołbaskowo z Goleniowem jest istotnym elementem infrastruktury dla Miasta Szczecina i gmin wchodzących w skład Powiatu Polickiego. Dotychczasowe starania samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zmierzające do wpisania opisywanego szlaku drogowego do sieci dróg krajowych i jego realizacji nie przyniosły pożądanych efektów.

Samorządowcy Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecina od lat postulują i czynią starania o budowę Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. Apelujemy do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o pilne wpisanie niniejszej inwestycji do sieci dróg krajowych i autostrad, tak aby niezbędne prace projektowe umożliwiły jej zrealizowanie ze środków perspektywy budżetowej 2014 – 2020.

Sprawa jest o tyle pilna, że według aktualnych informacji w tych latach po raz ostatni Polska ma szanse uzyskać istotne wsparcie ze środków Unii Europejskiej na inwestycje infrastrukturalne. Istnieje realna obawa, że niezrealizowanie wnioskowanej inwestycji w ramach obecnej perspektywy budżetowej spowoduje brak możliwości jej realizacji w przewidywalnej przyszłości.

Bez tej inwestycji dalszy rozwój gospodarczy regionu będzie bardzo utrudniony.

Mieszkańcy Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego zasługują na wsparcie Rządu w tym zakresie i szansę na poprawę warunków rozwoju gospodarczego.

 

Jan Stopyra
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/08/31, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/06 13:13:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/06 13:13:18 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/08/31 12:23:49 nowa pozycja