Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta VI kadencji

Pełny Nr Uchwały: XII/8/11

Data uchwalenia: 2011/10/24

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie konieczności podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju miast i rewitalizacji


STANOWISKO NR 8/11
Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 października 2011 r.


w sprawie konieczności podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju miast i rewitalizacji

Blisko dwadzieścia lat polskich doświadczeń w działaniu na rzecz rewitalizacji miast upoważnia do twierdzenia, że brak prawnego systemu regulacji tych działań na poziomie krajowym, to istotna luka w polskim systemie prawnym generująca zjawiska niekorzystne i uniemożliwiająca trwały rozwój naszych miast, a tym samym i całego kraju.

Podejmowanie publicznego wysiłku – organizacyjnego i finansowego – by przywracać zmarginalizowane dzielnice (w tym przede wszystkim śródmieścia) polskim miastom, wywołuje wiele dobrych zmian i jest warunkiem ich właściwego rozwoju jako Miast Europejskich w duchu Karty Lipskiej.

Polskie miasta prowadzą obecnie działania rewitalizacyjne bez istotnego i niezbędnego wsparcia państwa, a jednak konsekwentnie i z determinacją oraz wielką dbałością o zachowanie polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego – borykając się równocześnie z brakiem stabilnej i jasnej polityki mieszkaniowej państwa.

Od początku ustrojowej i gospodarczej transformacji Polski trwa dyskusja nad prawnymi instrumentami, które powinny wesprzeć miasta w rewitalizacji obszarów kryzysowych. Jak dotąd nie zdołaliśmy w naszym kraju doprowadzić do przyjęcia powszechnych i przejrzystych reguł postępowania, zapobiegających niekorzystnym zjawiskom – co w innych państwach Unii Europejskiej już od bardzo dawna jest powszechną praktyką.
Rada Miasta Szczecin uważa, że konieczne jest niezwłoczne przyjęcie w najbliższym możliwym okresie przez Sejm RP specjalnej ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji, a także zmodyfikowanie innych ustaw w zakresie szeroko rozumianej polityki wobec miast.

Postulujemy opracowanie i przyjęcie przepisów, które określą zasady prowadzenia rewitalizacji w miastach oraz wyposażą samorządy miejskie w instrumenty podtrzymujące rozwój i skutecznie przeciwdziałające wspomnianym niekorzystnym zjawiskom, w szczególności służące mieszkańcom rewitalizowanych obszarów i ochronie osób słabszych.

Apelujemy do Sejmu RP obecnej kadencji, o pilne powołanie w tym celu odpowiedniej podkomisji sejmowej, która podejmie stosowne prace przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury i organizacji samorządowych – w oparciu o dotychczas przygotowane w kraju założenia oraz wykorzystując także doświadczenia państw „starej" Unii Europejskiej i zalecenia Karty Lipskiej.


Jan Stopyra
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
 


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/10/24, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/14 08:55:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/14 08:55:51 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2012/10/03 14:06:43 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2012/10/03 13:44:07 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2012/10/03 13:36:53 nowa pozycja