Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 23 z dnia 31 maja 2017

NARADA nr  23_2017

w dniu 31 maja 2017 r.


Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 20 czerwca 2017.


1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Stare Miasto – Starówka – Zamek” w Szczecinie.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


3.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy– Skalista 24” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie  ulicy Reduty Ordona, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 o pow. 0,0354 ha, obr. 2075

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


5.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (płyta nagrobna)

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


6.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Wincentego Pola)

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


7.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Akademia Sztuki)

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 9, położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


9.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr X/28/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


11.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Beata Bugajska, Dyrektor WSS/ p. Jacek Kudelski, Dyrektor SCŚ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


12.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPiOL,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Pudło - Żylińska, Dyrektor WKS,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


14.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Kołbaskowo dotyczącego realizacji projektu „Budowa chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


15.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


16.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


Stanowiska PM:


1.Stanowisko PM, w sprawie wykonania przedrealizacyjnej analizy prawnej dla projektu „Północno- Zachodnia Obwodnica Szczecina – Etap I: węzeł 6 „Police”- węzeł nr 8 „Goleniów”; Zadanie I węzeł nr 6 „Police” – przeprawa tunelowa- miejscowość Święta

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: przyjęto stanowisko


2.Stanowisko PM, w sprawie kontynuacji prac, związanych z realizacją zadania pn.: „Dworzec Górny- centrum przesiadkowe ul. Owocowa – ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: przekazano do dalszych analiz


3.Stanowisko PM, w sprawie prywatyzacji lokali położonych w budynku na nieruchomości przy ul. Przestrzennej 19a, 19b. dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód Szczecin w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00205994/3.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: przyjęto wariant I stanowiska tj. Prezydent wyraża wolę, aby rozpocząć sprzedaż lokali komunalnych zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19a i 19b.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/06/05, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/06/05 10:32:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/06/05 10:32:25 nowa pozycja