Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 23 z dnia 31 maja 2017

NARADA nr  23_2017

w dniu 31 maja 2017 r.


Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 20 czerwca 2017.


1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Stare Miasto – Starówka – Zamek” w Szczecinie.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


3.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy– Skalista 24” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie  ulicy Reduty Ordona, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 o pow. 0,0354 ha, obr. 2075

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


5.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (płyta nagrobna)

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


6.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Wincentego Pola)

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


7.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Akademia Sztuki)

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 9, położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


9.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr X/28/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


11.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Beata Bugajska, Dyrektor WSS/ p. Jacek Kudelski, Dyrektor SCŚ

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


12.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPiOL,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Pudło - Żylińska, Dyrektor WKS,

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


14.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Kołbaskowo dotyczącego realizacji projektu „Budowa chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


15.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


16.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: zgłoszono do porządku sesji RM


Stanowiska PM:


1.Stanowisko PM, w sprawie wykonania przedrealizacyjnej analizy prawnej dla projektu „Północno- Zachodnia Obwodnica Szczecina – Etap I: węzeł 6 „Police”- węzeł nr 8 „Goleniów”; Zadanie I węzeł nr 6 „Police” – przeprawa tunelowa- miejscowość Święta

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: przyjęto stanowisko


2.Stanowisko PM, w sprawie kontynuacji prac, związanych z realizacją zadania pn.: „Dworzec Górny- centrum przesiadkowe ul. Owocowa – ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: przekazano do dalszych analiz


3.Stanowisko PM, w sprawie prywatyzacji lokali położonych w budynku na nieruchomości przy ul. Przestrzennej 19a, 19b. dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód Szczecin w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr RODO.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: przyjęto wariant I stanowiska tj. Prezydent wyraża wolę, aby rozpocząć sprzedaż lokali komunalnych zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19a i 19b.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2017/06/05, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2024/03/08 13:37:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/03/08 13:37:40 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2017/06/05 10:32:25 nowa pozycja