Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 7 z dnia 23 lutego 2017

NARADA nr  7_2017

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 23 lutego 2017 r.

 

Projekty uchwał:

 

1.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Michalski- Zastępca Dyrektora BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego- Klonowica 5” w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: pani, BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gocławskiej 18

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (Wiatraczna)

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (Gryczana)

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą "Szczecińskie Inwestycje Miejskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia przez Radę Strategii „Programu rozwoju turystyki dla Gminy Miasta Szczecin- Plan działań dla turystyki aktywnej na lata 2017- 2024”.

wnosi: p. M Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Prezydent, jako Przewodniczący Rady Strategii, przyjmuje do realizacji: „Program rozwoju turystyki dla Gminy Miasta Szczecin- Plan działań dla turystyki aktywnej na lata 2017- 2024”.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zawarcia ugody ze spółką Inter Commerce sp. z o.o, w sprawie spłaty wierzytelności przysługującej Gminie Miasta Szczecin

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I Stanowiska, tj. wyraża zgodę na zawarcie ugody ze spółką.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie powołania zespołu miejskiego ds. opracowania Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Prezydent powołuje Zespół Miejski do spraw przygotowania „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Szczecin.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie aktualnego stanu w Porcie Jachtowym

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie listu intencyjnego,  dot.  współpracy z Yantai.

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Piasecka, Kierownik BPM / p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Informację przyjęto

 

3.Informacja, w sprawie stanu przygotowań do TTSR- z dnia 17 10 206

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM /p. L. Korytkowski, ŻS

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja w sprawie SPP

wnosi: p. P. Krzystek,  Prezydent Miasta

prezentuje: p. M. Pawlicki, Zastępca PM /p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/03/01, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/03/01 14:27:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/03/01 14:27:52 nowa pozycja