Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 19 z dnia 27 kwietnia 2017

NARADA nr  19_2017

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

z dnia 27kwietnia 2017 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM w dniu 23 05 2017 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Duńskiej 68, 70, 72, 74, 76, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Ornitologów 17, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

5.Wersja 2 projektu uchwały nr 86/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Panieńskiej 17 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON,

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7 z obrębu ewidencyjnego 4014

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON,

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Łódzkiej 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 219 opow. 0,0489 ha, obr. 2098.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

przentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 62A.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego Nr U6 położonego przy pl. Lotników 7 w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo –  Ku Słońcu” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Michalski - Zastępca Dyrektora BPPM

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Taczaka” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Michalski - Zastępca Dyrektora BPPM

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska PM:

 

1.Stanowisko PM, w sprawie skutków zastosowania wydanej GMS interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, w sprawie sposobu opodatkowanie podatkiem VAT usług związanych z usługami najmu i dzierżawy.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

2.Stanowisko PM, w sprawie zapewnienia dostępu komunikacyjnego przez działkę nr 65 z Obr. 2254, przy al. Boh. Warszawy 47, w czasie trwania umowy dzierżawy, na rzecz klientów targowiska Rynek Centrum.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: przekazano do dalszej analizy

               

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie przebiegu naboru do przedszkoli oraz szkół podstawowych.

wnosi: p.  P. Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie propozycji zmian do regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

wnosi: p.  P. Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/05/04, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/05/04 09:38:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/05/04 09:38:40 nowa pozycja