Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 36 z dnia 25 sierpnia 2017

NARADA PM nr 36_2017

w dniu 25 sierpnia 2017 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM w dniu 12 września 2017

 

1.Projekt uchwały, zmieniającej uchwałęnr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Autopoprawka uchwały, w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Szczecin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Autopoprawka do PU, w sprawie udzielenia Gminie Czersk oraz Gminom Sulęczyno, Dziemiany i Lipusz,  pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy.

wnosi: p. P. Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. K. Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Autopoprawka do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin, na 2017 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. K. Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za 2017 rok i lata następne

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. K. Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie rozbudowy siedziby (budynku) SCŚ, mieszczącego się przy ul. Kadłubka 12, w Szczecinie (działka nr ew. 5/3 obręb 3009).

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Stanowisko PM, w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Radzie Miasta Szczecin projektu uchwały, w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla najlepszych absolwentów liceów i techników

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Stanowisko przyjęte.

 

4.Stanowisko PM, w sprawie finansowania z budżetu Miasta Szczecin na rok 2018, przeprowadzenia przez szczecińskie uczelnie publiczne działań promocyjnych na rzecz Miasta, w ramach organizacji wykładów otwartych popularyzujących wiedzę i naukę, w kwocie ogółem 150 000,00 zł.

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Stanowisko przyjęte.

 

5.Stanowisko PM w sprawie finansowania z budżetu Miasta Szczecin na rok 2018, przeprowadzenia przez uczelnie wyższe w Szczecinie działań promocyjnych na rzecz Miasta, poprzez prezentację sylwetek  absolwentów szczecińskich uczelni, w kwocie ogółem 50 000,00 zł. .

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Stanowisko przyjęte.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/09/04, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/09/04 14:07:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/09/04 14:07:35 nowa pozycja