Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 36 z dnia 25 sierpnia 2017

NARADA PM nr 36_2017

w dniu 25 sierpnia 2017 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM w dniu 12 września 2017

 

1.Projekt uchwały, zmieniającej uchwałęnr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Autopoprawka uchwały, w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Szczecin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Autopoprawka do PU, w sprawie udzielenia Gminie Czersk oraz Gminom Sulęczyno, Dziemiany i Lipusz,  pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy.

wnosi: p. P. Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. K. Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Autopoprawka do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin, na 2017 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. K. Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za 2017 rok i lata następne

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. K. Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie rozbudowy siedziby (budynku) SCŚ, mieszczącego się przy ul. Kadłubka 12, w Szczecinie (działka nr ew. 5/3 obręb 3009).

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Stanowisko PM, w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Radzie Miasta Szczecin projektu uchwały, w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla najlepszych absolwentów liceów i techników

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Stanowisko przyjęte.

 

4.Stanowisko PM, w sprawie finansowania z budżetu Miasta Szczecin na rok 2018, przeprowadzenia przez szczecińskie uczelnie publiczne działań promocyjnych na rzecz Miasta, w ramach organizacji wykładów otwartych popularyzujących wiedzę i naukę, w kwocie ogółem 150 000,00 zł.

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Stanowisko przyjęte.

 

5.Stanowisko PM w sprawie finansowania z budżetu Miasta Szczecin na rok 2018, przeprowadzenia przez uczelnie wyższe w Szczecinie działań promocyjnych na rzecz Miasta, poprzez prezentację sylwetek  absolwentów szczecińskich uczelni, w kwocie ogółem 50 000,00 zł. .

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Stanowisko przyjęte.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/09/04, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/09/04 14:07:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/09/04 14:07:35 nowa pozycja