Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 35 z dnia 18 sierpnia 2017

NARADA nr 35_2017

w dniu 18 sierpnia 2017 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie kupna przez UM lokalu znajdującego się na osiedlu mieszkaniowym „Nowa Cukrownia” z przeznaczeniem na żłobek miejski lub żłobek oraz przedszkole.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawierealizacji inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji budynku przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie na potrzeby nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Kimber, Zastępca Dyrektora WK

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie, zaakceptowania wstępnych założeń programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji działalności merytorycznej nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, planowanej do realizacji  przy zbiegu ulic Dąbrowskiej i Iwaszkiewicza w Szczecinie (działka nr 74 obr. 4080).

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Kimber, Zastępca Dyrektora WK

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

Projekty uchwał na sesję RM w dniu 12 września 2017

 

1.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/728/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałęnr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS,

decyzja: zwrócono do wnioskodawcy.

 

4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Narożnej stanowiącej działki numer 345/2 oraz 346/3 z obrębu ewidencyjnego 2019.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Trygława 21

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie, składającej się z działki nr ewid. 20/1 z obr. 3031 o adresie ul. Dębogórska 31, 32, 33 oraz działki nr ewid. 20/3 z obr. 3031, oddawanej w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 65/5 z obrębu 4014

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy. Piskorskiego 22 - działka nr 43 z obrębu 4049

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/3 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ulicy Niemierzyńskiej 3,4

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr nr: 48/9 i 48/10 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonych w Szczecinie przy ulicy Olszynki Grochowskiej

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Wita Stwosza 7

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wkrzańska 2” w Szczecinie.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Rafy Koralowej” w Szczecinie.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 3” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały  sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

19.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

               

20.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1 położonego w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia 63 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

21.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

22.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

23.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

24.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

25.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego –pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

26.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 42 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

27.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

28.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Szczecin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. S. Fritsch, Zastępca Dyrektora ZDiTM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

29.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Ułanów Krechowieckich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

30.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenach inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Szczecin przy ul. Nad Odrą do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ,

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

31.Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

32.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

33.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin, na 2017 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. K. Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

34.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za 2017 rok i lata następne

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. K. Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

35.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

36.Projekt uchwały, zmieniający uchwałę,  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

37.Projekt uchwały, zmieniający uchwałę, w sprawie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

38.Projekt uchwały, zmieniający Uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

39.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa -Grzymińska” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

40.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie - Niemierzyn – szpital” w Szczecinie.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

41.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Czersk pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy.

wnosi: p. P. Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. K. Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/08/21, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/08/21 14:10:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/08/21 14:10:17 nowa pozycja