Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2024 roku

Narada nr 4 z dnia 01 lutego 2024

Notatka z NARADY nr 4_2024
z dnia 01 lutego 2024 r.


I. Projekty uchwał Rady Miasta Szczecin:

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Jemiołowej i Włoskiej, stanowiącej działki numer 38/15 i 38/12 z obrębu ewidencyjnego numer 3079
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie
w rejonie ul. Miodowej, stanowiącej działkę nr 19/2, z obrębu 2012
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pasiecznej 4, stanowiącej działkę numer 58, z obrębu ewidencyjnego 4180
Wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy
P. Jasienicy stanowiącej działki o numerach 19/28 i 19/27 z obrębu ewidencyjnego 2138
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa- Hoża” w Szczecinie
wnosi/prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
wnosi/prezentuje: D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
wnosi/prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
wnosi/prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
wnosi/prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

II. Informacje Prezydenta Miasta:


1. Informacja w sprawie wyboru lokalizacji nowej siedziby Teatru Współczesnego (analiza dostępnych/ potencjalnych lokalizacji w śródmieściu Szczecina) i podjęcia czynności przygotowawczych
wnosi/prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM
decyzja: przekazano do dalszej analizy.

2. Informacja w sprawie lokalizacji docelowej i tymczasowej dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Lotników oraz podjęcie czynności przygotowawczych
wnosi/prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM
decyzja: przekazano do dalszej analizy.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2024/03/08, odpowiedzialny/a: Katarzyna Kozakowska, wprowadził/a: Katarzyna Kozakowska, dnia: 2024/03/08 12:59:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kozakowska 2024/03/08 12:59:42 nowa pozycja