Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2024 roku

Narada nr 6 z dnia 29 lutego 2024

Notatka z NARADY nr 6_2024
z dnia 29 lutego 2024 r.

I. Projekty uchwały Rady Miasta Szczecin:

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Inspektowej 7A
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ulicy Chojnickiej, stanowiących działki: zabudowaną, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 23 z obrębu 4129 oraz niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2 z obrębu 4129.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 1/7 części w lokalu mieszkalnym położonym w Szczecinie przy ul. Zofii Nałkowskiej 25 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu
Wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2024 roku
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2024 roku
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
wnosi/prezentuje: p. Mirosław Pieczykolan, dyrektor WZKiOL

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany- Chmielewskiego”
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu przy Światowej Organizacji Zdrowia
wnosi/prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
wnosi/prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Szczecin pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”
wnosi/prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

12. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2024
wnosi/prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad

13. Projekt uchwały w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
wnosi/prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: przekazano do dalszej analizy.

 

II. Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie przystąpienia do kolejnego etapu działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego, w tym na skorzystanie ze wsparcia doradczego dla projektu pn. Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie oferowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w celu realizacji ww. przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
wnosi/prezentuje: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta
decyzja: przekazano do dalszej analizy.
 

III. Informacje Prezydenta Miasta:
1. Informacja w sprawie budżetu miasta na 2024 rok
wnosi/prezentuje: p. D. Pudło- Żylińska, Skarbnik Miasta
decyzja: informację przyjęto

 

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2024/03/08, odpowiedzialny/a: Katarzyna Kozakowska, wprowadził/a: Katarzyna Kozakowska, dnia: 2024/03/11 08:27:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kozakowska 2024/03/11 08:27:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Kozakowska 2024/03/08 13:06:01 nowa pozycja