Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2023 roku

Narada nr 21 z dnia 17 sierpnia 2023

Narada nr 21_2023
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

 

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4004 w rejonie ulicy Przestrzennej, składającej się z działek: numer 17/2 i numer 17/3.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę numer 100/12, z obrębu ewidencyjnego 4010.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Potok, stanowiącej działkę numer 8 z obrębu ewidencyjnego 4062.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiących działki numer 26/28, 26/29, 26/30 z obrębu numer 3007.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4021 w rejonie ul. Żaglowej, stanowiącej działkę numer 17/34.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 oraz udzielenia bonifikaty.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Studziennej 13, stanowiącej działki numer: 70 i 24/4, z obrębu ewidencyjnego 3033.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Dworcowej, stanowiącej działkę numer 8/31 z obrębu numer 1038.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul.Gdańskiej 12B.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanych działek gruntu sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Osiedleńczej 11b.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 35.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

12. Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Wielgowie przy ul. Urodzajnej w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023.
wnosi/ prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

14. Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj. : Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

15. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie
wnosi/ prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Sophie Caroline Auguste Tilebein na terenie Parku Tilebein w Szczecinie
wnosi/ prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża 2” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Żółkiewskiego” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2023/09/06, odpowiedzialny/a: Mateusz Kowalewski, wprowadził/a: Mateusz Kowalewski, dnia: 2023/09/06 12:32:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mateusz Kowalewski 2023/09/06 12:32:35 nowa pozycja