Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022

NARADA nr 9_2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.Stanowisko w sprawie ustanowienia administratora obiektu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, CSDiM, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych przy ul. Mieczysława Karłowicza, Kazimierza Twardowskiego oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza w Szczecinie.
wnosi/prezentuje: p. M. Przepiera, Z-ca PM
decyzja: przekazano do dalszej analizy

2. Stanowisko w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie przez GMS w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce”
wnosi/prezentuje: p. M. Przepiera, Z-ca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

3. Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie i zarzadzanie majątkiem GMS, który powstał w procesie inwestycyjnym w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków1) linii kolejowych nr 406, 273, 351” w postaci węzłów komunikacyjnych – Przystanków SKM na rzecz ZDiTM w Szczecinie.
wnosi/prezentuje: p. M. Przepiera, Z-ca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

4. Stanowisko w sprawie najmu powierzchni użytkowej zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, położonej w budynku Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącej własność GMS, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej
wnosi/ prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

5. Stanowisko w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Szosa Stargardzka, stanowiących działki o numerach geodezyjnych: 423/5, 423/6, 423/7, 423/8, 423/9, 423/10, 430/1, 444/1, 465, 501/3, 448, 452/1, 513, 514, 515, 511 z obrębu 4194 – Dąbie.
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Z-ca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 26 kwietnia 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/04/22, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2022/04/22 13:10:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2022/04/22 13:10:28 nowa pozycja