Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 5 z dnia 03 marca 2022

NARADA nr 5 _ 2022
z dnia 3 marca 2022 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 22 marca 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania
z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą
w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2022 – 2023.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.
wnosi/ prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

decyzja: ww. projekt przekazano do dalszej analizy

Poszerzenie Porządku:

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego
w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

17. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/03/09, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2022/04/05 14:12:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2022/04/05 14:12:40 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2022/04/05 14:00:11 nowa pozycja