Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 3 z dnia 10 lutego 2022

NARADA nr 3 _ 2022
z dnia 10 lutego 2022 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 22 lutego 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Szczecin Programu "Korpus Wsparcia Seniora'' na rok 2022.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM


4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Kościelna, Dąbrówki” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic obwodów od 1 września 2019 roku.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zdjęto z porządku narady.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 22 marca 2022 r.


1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
wnosi/ prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
decyzja: zaakceptowano zgłoszenie do porządku obrad sesji RM.

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie złożenia trzech wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez Gminę Miasto Szczecin.
wnosi / prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: informację przyjęto.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/03/11, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2022/03/11 13:51:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2022/03/11 13:51:22 nowa pozycja