Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 8 z dnia 07 kwietnia 2022

NARADA nr 8 _ 2022
z dnia 7 kwietnia 2022 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 26 kwietnia 2022 r.

1. Projekt zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022-2023.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej, stanowiących działkę zabudowaną o nr 64/4 z obrębu 4095 i adresie ulica Bałtycka 27 oraz działki niezabudowane o nr 64/2, 72/2, 72/3 z obrębu 4095 i nr 55/4 z obrębu 4098.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

11. Projekt zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty
od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

13. Projekt uchwały w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

14. Projekt uchwały w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

15. Projekt uchwały w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

16. Projekt uchwały w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

17. Projekt uchwały w sprawie przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

18. Projekt uchwały w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie realizacji umowy powierzenia zarządzania halą Netto Areną spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia po 1 Q 2022 r.
wnosi / prezentuje: p. Piotr Wachowicz Dyrektor BPM
decyzja: informację przyjęto.

 


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/04/11, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2022/04/11 16:16:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2022/04/11 16:16:15 nowa pozycja