Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 21 z dnia 25 sierpnia 2022

NARADA nr 21_2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 6 września 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina.
wnosi/ prezentuje: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta 

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Białowieskiej 6, stanowiącej działkę numer 11/2 z obrębu ewidencyjnego numeru 2142.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Nadodrzańskiej – działka nr 10/4 z obrębu ewidencyjnego 1051 Szczecin – Śródmieście. 
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szosy Polskiej stanowiącej działkę numer 16/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3203.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: ul. Maciejkowej, ul. Kalinowej, ul. Limby, ul. Jaworzynki.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Północnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Powrotnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Jantarowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

14. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

15. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ul. Potok kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

21. Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”.
wnosi/ prezentuje: p. Anna Szotkowska, Zastępca PM

22. Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. Lidia Rogaś, Zastępca PM

23. Projekt uchwały w sprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. Lidia Rogaś, Zastępca PM

24. Projekt uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
wnosi/ prezentuje: p. Lidia Rogaś, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/08/31, odpowiedzialny/a: Mateusz Kowalewski, wprowadził/a: Mateusz Kowalewski, dnia: 2022/08/31 10:36:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mateusz Kowalewski 2022/08/31 10:36:31 nowa pozycja