Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 11 z dnia 05 maja 2022

NARADA nr 11_2022
z dnia 5 maja 2022 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 24 maja 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 3” w Szczecinie.
2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie.
3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie.
4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie.
5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie.
6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz – Chełszcząca 2” w Szczecinie.
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie.
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie.
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 3” w Szczecinie.
10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 2” w Szczecinie.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Studzienna” w Szczecinie.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Axentowicza” w Szczecinie.
13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Na Stoku” w Szczecinie.
14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie.
15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie.

wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

16. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 2 w Szczecinie i jej wejścia w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

17. Projekt uchwały w sprawie demontażu pomnika „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia”, zlokalizowanego przy ul. E. Gierczak w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 – 2027.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin w zakresie wód geotermalnych”.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/05/11, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2022/05/11 10:45:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2022/05/11 10:45:57 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2022/05/11 10:44:38 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2022/05/11 10:44:14 nowa pozycja