Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 23 z dnia 21 września 2022

NARADA nr 23_2022
z dnia 21 września 2022 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 18 października 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce InwestStar S.A.
wnosi/ prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1, stanowiącej działkę numer 120/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1072.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: projekt uchwały zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości położonej przy ulicy Łaziebnej.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

7. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Świerczewska” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Derdowskiego” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Podhalańska” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Św. Kingi” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

15. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

16. Projekt uchwały w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych.
wnosi/ prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM
decyzja: przekazano do dalszej analizy.

17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.
wnosi/ prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie przekazania do realizacji projektu pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania” do merytorycznego wydziału UM.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

2. Stanowisko w sprawie przekazania do realizacji projektu pn.: „Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli – współpraca i integracja” do merytorycznego wydziału UM.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

3. Stanowisko w sprawie przekazania do realizacji projektu pn.: „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland” do merytorycznego wydziału UM.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na przekazanie projektu do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.


Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie zagospodarowania działki nr 40 z obrębu 3050 położonej przy ul. Stołczyńskiej.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/10/20, odpowiedzialny/a: Mateusz Kowalewski, wprowadził/a: Mateusz Kowalewski, dnia: 2022/10/20 09:08:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mateusz Kowalewski 2022/10/20 09:08:29 modyfikacja wartości
Mateusz Kowalewski 2022/10/20 09:00:30 nowa pozycja