Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 14 z dnia 09 czerwca 2022

NARADA nr 14_2022
z dnia 2 i 9 czerwca 2022 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 28 czerwca 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.
wnosi/ prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”.
wnosi/ prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok – działka nr 3/1 obręb 4063.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały w sprawie powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – ul. Cukrowa” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

17. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wzniesienie pomnika pamiętającego postać Heleny Majdaniec na terenie parku miejskiego im. Jana Kasprowicza w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

19. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie Raportu o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2021 rok.
wnosi / prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: informację przyjęto.
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/07/07, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2022/07/07 14:11:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2022/07/07 14:11:52 nowa pozycja