Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 15 z dnia 13 czerwca 2022

NARADA nr 15_2022
z dnia 13 czerwca 2022 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 28 czerwca 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kobylanka na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów
wnosi / prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego .
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie ustanowienia administratora obiektu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych przy ul. Mieczysława Karłowicza, Kazimierza Twardowskiego oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miast ustanawia Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie jako administratora ww. obiektu.

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie realizacji projektu Żagle’22
wnosi / prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: informację przyjęto
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/07/07, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2022/07/07 14:16:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2022/07/07 14:16:55 nowa pozycja