Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 27 z dnia 03 listopada 2022

NARADA nr 27_2022
z dnia 3 listopada 2022 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 22 listopada 2022 r.


1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aneksu nr 2 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
wnosi / prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

3. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów.
wnosi / prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołanie Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej Statutu.
wnosi / prezentuje: p. L. Rogaś, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: przekazano do dalszej analizy

6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło – Żylińska/ p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej, stanowiącej działkę nr 23/7 o pow. 544 m2 z obrębu 3021.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/11/21, odpowiedzialny/a: Mateusz Kowalewski, wprowadził/a: Mateusz Kowalewski, dnia: 2022/11/21 14:23:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mateusz Kowalewski 2022/11/21 14:23:34 nowa pozycja