Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 12 z dnia 11 maja 2022

NARADA nr 12_2022
z dnia 11 maja 2022 r.


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie zniesienia współwłasności praw do lokali i podziału majątku wspólnego, nabytego przez Gminę Miasto szczecin w drodze dziedziczenia ustawowego
wnosi/prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wariant II, tj. zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego przez nabycie przez GMS od współwłaścicieli praw do lokali i zaliczenie na poczet części ceny należnych gminie środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych

2. Stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. stwierdzającego nieważność uchwały NR XXXVIII/1038/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
wnosi/prezentuje: p. D.Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wariant II, tj. skierowanie projektu uchwały, uwzględniającej zarzuty wskazane w przedmiotowym rozstrzygnięciu pod obrady sesji RM

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 24 maja 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Michała Doliwo - Dobrowolskiego na skwerze im. Michała Doliwo - Dobrowolskiego w Szczecinie
wnosi/prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Informacje

1. Informacja w sprawie budowy drogi przez SOFT ELEKTRONIK na działkach gminnych 11/11 i 11/10, w związku z zamierzeniem polegającym na budowie osiedla mieszkaniowego i dróg dojazdowych na działkach nr 7/15, 7/16, 7/17 w obrębie 2093
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: Informację przyjęto

2. Informacja w sprawie realizacji projektu Żagle’22
wnosi/prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: Informację przyjęto

3. Informacja w sprawie konieczności podjęcia uchwały RM w sprawie zakresu pomocy świadczonej na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających na terenie Gminy Miasta Szczecin.
wnosi/prezentuje: p. I. Bobrek, Zastępca Skarbnika Miasta
decyzja: Informację przyjęto

4. Informacja w sprawie założeń finansowych do projektowania budżetu miasta na 2023
wnosi/prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: Informację przyjęto

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/05/18, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2022/05/18 13:46:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2022/05/18 13:46:04 nowa pozycja