Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 28 z dnia 25 listopada 2021

NARADA nr 28 _ 2021
z dnia 25 listopada 2021 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 14 grudnia 2021 r.


1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Żółkiewskiego” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – plac Adamowicza” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - Harcerzy” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Na Stoku” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin z Międzynarodowego Związku Hanzy z siedzibą w Lubece.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2022 r.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2022.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.
wnosi/ prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

12. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast i Gmin Morskich.
wnosi/ prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

13. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
wnosi/ prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

14. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.
wnosi/ prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie przetargowego zbycia nieruchomości położonych w Redle w gminie Połczyn-Zdrój, nabytej przez Gminę Miasto Szczecin w drodze spadku.
wnosi / prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

2. Stanowisko w sprawie nabycia przez Miasto udziałów za 1 zł netto w prawie nabycia użytkowania wieczystego (stanowiącej własność Skarbu Państwa) działki drogowej nr 5 z obrębu 3052, obciążonej hipotekami przymusowymi na rzecz Gminy Miasto Szczecin w związku z realizacją zadania „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej” – skomunikowanie terenów „Odroujścia”.
wnosi / prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na Wariant I, tj. nabycie przez Miasto udziałów w prawie użytkowania wieczystego (należącej do Skarbu Państwa) działki drogowej nr 5 z obrębu 3052.


3. Stanowisko w sprawie udziału Gminy Miasto Szczecin w organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”.
wnosi / prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miasta nie wyraził zgody.

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2021/11/29, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2021/11/29 14:57:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2021/11/29 14:57:18 nowa pozycja