Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 4 z dnia 04 lutego 2021

NARADA nr 4 _ 2021
z dnia 04 lutego 2021 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 23 lutego 2021 r.


1. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasto Szczecin i zwrotu części tej opłaty
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. A. Jaśkowiak, Dyrektor BOI

2. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. J. Leszczyńska, Dyrektor WK

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. J. Leszczyńska, Dyrektor WK

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

6. Projekt uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej „Meritum”
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych kwot pomocy dla osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska" w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM


10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Widuchowska” w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór” w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 3” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM
decyzja: zdjęto z porządku narady


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie zaproszenia repatriantów do zamieszkania w Szczecinie.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2021/02/09, odpowiedzialny/a: Marta Braun, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2021/02/09 10:00:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2021/02/09 10:00:45 nowa pozycja