Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 23 z dnia 08 października 2021

NARADA nr 23 _ 2021
z dnia 8 października 2021 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 19 października 2021 r.


1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle” w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów Komunalnych.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

13. Projekt uchwały Rady Miasta uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM


15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM


16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin dotyczących „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miasta przyjął do wiadomości wyniki konsultacji oraz skierował wniosek SRDPP do dalszej analizy w ramach prac budżetowych. Jednocześnie „Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” zgłoszono do porządku obrad sesji RM.
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2021/11/02, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2021/11/02 12:07:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2021/11/02 12:07:37 modyfikacja wartości
Anna Janicka 2021/11/02 12:06:59 nowa pozycja