Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 12 z dnia 13 maja 2021

NARADA nr 12 _ 2021
z dnia 13 maja 2021 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 25 maja 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie nieruchomości położonej przy ulicy Jagiellońskiej 61 w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wariant I, tj. oddanie nieruchomości w użytkowanie na okres 15 lat na rzecz Stowarzyszenia SOS dla Rodziny do realizacji celów statutowych, w szczególności działań Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie.

2. Stanowisko w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 42/3 z obrębu 1037 (Śródmieście 37), położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nowy Rynek i ul. Targ Rybny, o powierzchni 970 m ² do gminnego zasobu nieruchomości, z odroczoną w czasie płatnością na okres 3 lat.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: przekazano do dalszej analizy

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie raportu o stanie GMS za 2020 rok.
wnosi / prezentuje – p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: informację przyjęto.

2. Informacja w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025 oraz zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: informację przyjęto.

3. Informacja w sprawie stanu przygotowań do TTRS 2021.
wnosi / prezentuje – p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: informację przyjęto.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2021/05/18, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2021/05/18 14:11:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2021/05/18 14:11:36 modyfikacja wartości
Anna Janicka 2021/05/18 14:10:31 nowa pozycja