Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 15 z dnia 09 lipca 2020

NARADA nr 15_2020
z dnia 9 lipca 2020 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 28 lipca 2020 r.
1. Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. Jadwiga Kimber, Z-ca Dyrektora WK
decyzja: projekt uchwały zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. Jadwiga Kimber, Z-ca Dyrektora WK
decyzja: projekt uchwały zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. Joanna Leszczyńska, Dyrektor WK
decyzja: projekt uchwały zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
5. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
6. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
7. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. Jadwiga Kimber, Z-ca Dyrektora WK
decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie na wsparcie
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: projekt uchwały zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy wzniesienia pomnika pn: "Ściana pamięci” w miejscu, gdzie znajdował się przedwojenny cmentarz żydowski przy ul. Tczewskiej
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta
decyzja: projekt uchwały zgłoszono do porządku obrad sesji RM

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie upamiętnienia Żydów z „niemieckiego Szczecina” oraz realizacji projektu „Stolperstein”
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta
decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant nr 3, tj. upamiętnienie w postaci pomnika lub instalacji artystycznej w oparciu o założenia zaakceptowane przez przedstawicieli Gminy Żydowskiej w Szczecinie

Poszerzenie:

1. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie udzielenia pomocy gminom podkarpackim, które ucierpiały w powodzi
wnosi/prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: informację przyjęto

2. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie współorganizacji z Fundacją Centrum Solidarności konkursu historycznego pn. Olimpiada Solidarności
wnosi/prezentuje: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
decyzja: informację przyjęto

 


 

 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2020/07/14, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Adrianna Brodowicz, dnia: 2020/07/14 13:06:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Brodowicz 2020/07/14 13:06:13 nowa pozycja