Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 19 z dnia 24 września 2020

NARADA nr 19_2020
z dnia 24 września 2020 r.


Projekty uchwał na sesję w dniu 20.10.2020r.

1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo Łady” w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska” w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin
– Port 3” w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia ’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej działki nr 25/12 obręb 2052 na rzecz Skarbu Państwa.
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Stary Szlak nr 92 i ul. Stary Szlak nr 94.
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Pszennej 43, stanowiącej działkę nr 69 o pow. 0,0882 ha, Obr. 4079.
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. A. Kieszkowska, Dyrektor WOŚr

9. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

10. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. Dorota Brzozowska, Dyrektor WPiOL

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok.
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020
-2024
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: przekazano do dalszej analizy

15. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. Dorota Brzozowska, Dyrektor WPiOL
decyzja: przekazano do dalszej analizy

16. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. Dorota Brzozowska, Dyrektor WPiOL
decyzja: przekazano do dalszej analizy


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę

2. Stanowisko w sprawie adaptacji lokali komunalnych znajdujących się w zasobach Gminy Miasto Szczecin na cele zapewnienia lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie budowy schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych dotyczącej finansowania oraz zakresu proponowanej inwestycji.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej nowego obiektu schroniska przy ul. Hryniewieckiego
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2020/10/22, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2020/10/22 14:01:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2020/10/22 14:01:40 nowa pozycja