Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 20 z dnia 08 października 2020

NARADA nr 20_2020
z dnia 8 października 2020 r.


Projekty uchwał na sesję w dniu 20.10.2020r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. Dorota Brzozowska, Dyrektor WPiOL/p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: przekazano do dalszej analizy

3. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. Dorota Brzozowska, Dyrektor WPiOL/p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: przekazano do dalszej analizy

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w granicach portu morskiego w Szczecinie w rejonie ulicy Górnośląskiej - działka nr 46/5 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie przyjęcia przez Radę Strategii „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035” i skierowania projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Szczecin
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP
decyzja: Prezydent Miasta przyjął Strategię Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035” oraz skierował projekt uchwały pod obrady sesji Rady Miasta

2. Stanowisko w sprawie administrowania obiektem Bukovasport zrealizowanym w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP/ p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował wariant wskazujący na przeprowadzenie przez ZBiLK postępowania w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w celu wyłonienia podmiotu zarządzającego obiektem

3. Stanowisko w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin dotyczących „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie ww. Programu
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Błaszczyk, Dyrektor BDO
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował i skierował pod obrady Rady Miasta „Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” z uwzględnieniem punktu nr 3 Stanowiska Nr 1/2020 z dnia 30 września 2020 r. Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - zwiększenie kwoty na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w tym także wykonywania ratownictwa wodnego na kąpieliskach”, pozostałe wnioski nie zostały uwzględnione w planie.
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2020/10/22, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2020/10/22 14:04:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2020/10/22 14:04:23 nowa pozycja