Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 17 z dnia 27 sierpnia 2020

NARADA nr 17_2020
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Projekty uchwał na sesję w dniu 08.09.2020r.

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: P. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: przekazano do dalszej analizy

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie standaryzacji schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: przekazano do dalszej analizy

2. Stanowisko w sprawie remontu dachu budynku klubowego Ośrodka Sportów Wodnych przy ul. Heyki 4 – wyspa WENECJA.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS
decyzja: zdjęto z porządku narady

3. Stanowisko w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Granitowej, stanowiącej działkę nr 4/11 z obrębu 4111, o powierzchni 0,4266 ha
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant I, tj. wyraził zgodę na wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości

4. Stanowisko w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Celnej, stanowiącej działkę nr 7/4 z obrębu 1086, o powierzchni 0,1868 ha
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant I, tj. wyraził zgodę na wyznaczenie dodatkowego 4 – letniego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości

5. Stanowisko w sprawie montażu tablicy pamiątkowej na terenie Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zaopiniowano negatywnie

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie odpowiedzi do Urzędu Gminy w Przelewicach dotycząca Samorządowego Zakładu Budżetowego – Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
wnosi/prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: informację przyjęto

2. Informacja w sprawie organizacji pracy szkół w czasie pandemii
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: informację przyjęto

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2020 roku
wnosi/prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: informację przyjęto

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2020 roku
wnosi/prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: informację przyjęto

Poszerzenie:

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Stanowisko w sprawie wyboru trybu zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Nad Rudzianką w Szczecinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 36 z obrębu 4157 o powierzchni 1,4735 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00197113/4
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant II, tj. wyraził zgodę na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz SM „Dąb” w Szczecinie


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2020/09/17, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2020/09/17 09:17:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2020/09/17 09:17:46 nowa pozycja