Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 24 z dnia 26 listopada 2020

NARADA nr 24_2020
z dnia 26 listopada 2020 r.


Projekty uchwał na sesję w dniu 15.12.2020r.
1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków

2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa
– Widuchowska” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

7. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym repatriantom wraz członkami najbliższych rodzin
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

8. Projekt uchwały określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miasto Szczecin do osiedlenia się na terenie Miasta Szczecina
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

9. Projekt uchwały w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
wnosi / prezentuje: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM


Poszerzenie:

1. Informacja na temat realizacji projektu „Aktualizacja i rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta – ZSI-FK”
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. J. Żyliński, Dyrektor WINF
decyzja: informację przyjęto

 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2020/12/16, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Adrianna Brodowicz, dnia: 2020/12/16 09:55:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Brodowicz 2020/12/16 09:55:09 nowa pozycja