Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 16 z dnia 24 sierpnia 2020

NARADA nr 16_2020
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 8 września 2020 r.
1. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Polskich Marynarzy do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
2. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Generała Stanisława Maczkado kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
3. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Wymarzonej wraz z częścią ul. Hansa Christiana Andersena oraz drogi lokalnej łączącej ul. Miodową z ul. Wymarzoną,
4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Skowronka,
5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Puszczykowej,
6. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Owczej,
7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Misia Wojtka,
8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Jana Kułakowskiego,
9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Franciszka Jarzyńskiego,
10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Brytyjskiej,
11. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ul. Górnośląskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej sięgacz ul. Południowej
13. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych: ul. Łaziebnej, ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej, części ul. Staromłyńskiej, części ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej poprzez wyłączenie ich z użytkowania,

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: P. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: P. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: przekazano do dalszej analizy

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. D. Kozanecka, Zastępca Dyrektora WZP

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wacława Felczaka 10 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. P. Taraciński, Zastępca Dyrektora WMIRSPN

20. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3203 na rzecz Skarbu Państwa
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION


21. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zdjęto z porządku narady

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie przyjęcia i przekazania Radzie Miasta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 7 za pierwsze półrocze
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: informację przyjęto

2. Stanowisko w sprawie przyjęcia i przekazania Radzie Miasta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie za pierwsze półrocze
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: informację przyjęto

3. Stanowisko w sprawie, projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w Programie współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r. wraz ze zwiększeniem środków budżetowych na ich realizację
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Błaszczyk, Dyrektor BDO
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował projekt Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r. w przedłożonej formie

4. Stanowisko w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie utworzenia nowej jednostki budżetowej Szczecińskie Centrum Usług Wspólnych oraz nadania jej statutu
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
decyzja: przekazano do dalszej analizy

Poszerzenie:

1. Informacja w sprawie sytuacji finansowej miasta
wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
prezentuje: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
decyzja: informację przyjęto

2. Stanowisko w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie żłobka miejskiego
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2020/09/17, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2020/09/17 09:12:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2020/09/17 09:12:28 nowa pozycja