Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 9 z dnia 14 maja 2020

NARADA nr 09_2020

z dnia 14 maja  2020 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM w dniu 26 maja 2020 r.

 1.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

        wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024

       wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

       prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

4. Projekt uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania

       wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

       prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parking

   wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

   prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.„Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

    wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

    prezentuje: p. A Kieszkowska, Dyrektor WOŚR 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ul. Parkowej 64 b składającej się z działek nr 21/34, nr 21/54, nr 21/56 z obrębu ewidencyjnego nr 1017

    wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

    prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

 

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

Stanowiska Prezydenta Miasta:

  1. Stanowisko w sprawie wydania zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu położonego w rejonie Lasku Arkońskiego, stanowiącego część działki nr 80/18 z obrębu 2009, użytek „Bp” pod obiekt handlowy przeznaczony pod sprzedaż lodów

       wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

       prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

       decyzja: przekazano do dalszej analizy

Informacje Prezydenta Miasta:

  1. Informacja w sprawie Raportu o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2020 rok

            wnosi: p. P. Wachowicz – Dyrektor BPM

           prezentuje: p. P. Wachowicz – Dyrektor BP

           decyzja: informację przyjęto


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2020/05/20, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Adrianna Brodowicz, dnia: 2020/05/20 11:39:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Brodowicz 2020/05/20 11:39:09 modyfikacja wartości
Adrianna Brodowicz 2020/05/20 11:38:23 nowa pozycja