Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 2 z dnia 04 lutego 2020

 NARADA nr 02_2020

z dnia 04 lutego 2020 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 25 lutego 2020 r.

1.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Kieszkowska, Dyrektor WOŚR

2.     Autopoprawka do projektu uchwały nr 418/19 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej , na okres 30 lat

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN

3.     Projekt uchwały w  sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

4.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

5.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie położonych przy ulicy Przestrzennej 19-21w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Łobodziec, Dyrektor Centrum Żeglarskiego

6.     Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w zespół szkół specjalnych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

7.     Projekt uchwały w sprawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

8.     Projekt uchwały w sprawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

1.     Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: przekazano do dalszej analizy

2.     Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

Stanowisko w sprawie dofinansowania Centrum Żeglarskiego w związku z powołaniem nowych sekcji regatowych tj. sekcji regatowej Optimist grupa A oraz sekcji regatowej w klasie 29er i rozwojem dotychczas istniejących. Całość w odpowiedzi na nowe założenia, ukierunkowanie się na sportowy wymiar Centrum, rozwój szczecińskiego żeglarstwa regatowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Łobodziec, Dyrektor Centrum Żeglarskiego

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

Informacje Prezydenta Miasta:

1.     Informacja w sprawie schroniska dla zwierząt

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: informację przyjęto

2.     Informacja w sprawie  wyników opracowania eksperckiego do aktualizacji polityki przestrzennej pn. „Waloryzacja przyrodnicza miasta Szczecin”

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM w dniu 25 lutego 2020 r.


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2020/02/19, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2020/02/19 08:02:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2020/02/19 08:02:12 nowa pozycja