Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pełnomocnicy i Doradcy Prezydenta Miasta

Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pełnomocnik ds. równości Gminy Miasto Szczecin

Zakres działania:

Pełnomocnik jest odpowiedzialny za relacje miasta z osobami, instytucjami i podmiotami zajmującymi się problematyką równościową. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  1. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania obywateli, a także ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, narodowość, wiarę, światopogląd, stan zdrowia, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, majątek oraz wszystkie inne cechy osobiste, które podkreślają indywidualność każdego człowieka oraz budują jego podmiotowość i poczucie tożsamości;
  2. reprezentowanie Miasta w kontaktach z osobami, instytucjami i podmiotami zajmującymi się problematyką równościową;
  3. koordynowanie prac Zespołu strategicznego ds. równości Gminy Miasto Szczecin;
  4. planowanie i koordynowanie prac, przygotowywanie stanowisk i opinii we współpracy z wyznaczonymi koordynatorami obszarów zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami problematyki równościowej;
  5. opiniowanie działań Miasta z punktu widzenia problematyki równościowej;
  6. prowadzenie, w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, bieżących uzgodnień i konsultacji z interesariuszami w sprawach związanych z problematyką równościową, w uzgodnieniu z Biurem Prezydenta Miasta, pod nadzorem Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami

Kontakt:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2023/06/20, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2023/06/20 10:24:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2023/06/20 10:24:12 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2023/06/20 10:23:12 nowa pozycja