Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pełnomocnicy i Doradcy Prezydenta Miasta

Szczepan Stempiński - Pełnomocnik Prezydenta ds. bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin

Zakres działania:

 1. Kreowanie wizerunku bezpiecznego Miasta;
 2. Organizowanie współpracy władz Miasta oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz ochronę przeciwpożarową tworzących administrację zespoloną i niezespoloną;
 3. Udział w dokonywaniu analiz i ocen sytuacji Miasta oraz uczestniczenie w opiniowaniu projektów o charakterze strategicznym dla rozwoju Miasta związanych z bezpieczeństwem publicznym;
 4. Opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców Miasta;
 5. Koordynowanie działań związanych z rozbudową infrastruktury technicznej oraz monitoringu a-v;
 6. Przygotowywanie projektów dokumentów związanych z bezpieczeństwem publicznym;
 7. Reprezentowanie Prezydenta Miasta Szczecin w pracach zespołów, grupach roboczych i innych spotkaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym w celu realizacji powierzonych zadań.

 

Realizacja zadań:

ROK 2018:

 

 • Analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie budowy PDH w Policach.
 • Udział w odprawach służb i straży; Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Szczecinie
 • Udział w posiedzeniach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. bezpieczeństwa imprez masowych przy Wojewodzie Zachodniopomorskim – jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin
 • Jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej Pogoń Szczecin S.S.A.
 • Kierowanie pracą Zespołu ds. rozbudowy i modernizacji monitoringu miejskiego.
 • Inicjowanie, opracowanie założeń i kierowanie ćwiczeniem z zakresu zarzadzania kryzysowego ,,Energia 2018”.
 • Jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Szczecin oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Miasta Szczecin.
 • Udział w Sesjach Rady Miasta.

 

 

ROK 2019:

 • Spotkania z podmiotami zainteresowanymi rozwojem monitoringu miasta.
 • Spotkania dot. budowy PDH Police.
 • Opracowanie opinii i stanowisk dla Prezydenta Miasta.
 • Udział w odprawach służb (Policja) oraz uroczystościach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Udział w odprawie w Zachodnioporskim Urzędzie Wojewódzkim (ognisko Odry w Szczecinie). 
 • Udział w posiedzeniu Zespołu ds. monitoringu.
 • Udział w posiedzeniu Zespołu ds. organizacji Dni Morza 2019.
 • Udział w Naradach Prezydenckich.
 • Analiza budżetu miasta na rok 2019.
 • Przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności US.
 • Udział w spotkaniach dotyczących wypracowania rozwiązań komunikacyjnych w ciągu ul. Mieszka I.
 • Udział w warsztatach dotyczących elektromobilności.
 • Udział w spotkaniach dotyczących prototypowania palcu Orła Białego.
 • Jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej Pogoń Szczecin S.S.A.
 • Opiniowanie założeń organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących reorganizacji MCZK w Szczecinie.
 • Analiza rozwiązań (na etapie aktualizacji) MPZK w Szczecinie.
 • Jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa  Publicznego i Samorządności Rady Miasta Szczecin oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Miasta Szczecin.
 • Udział w Sesjach Rady Miasta.
 • Wystąpienie na Zachodniopomorskim Forum Infrastruktury Krytycznej Szczecin, 20-12-2019 r.
 • Spotkania dot. budowy Sklepu IKEA w Szczecinie wypracowanie rozwiązań komunikacyjnych w ciągu ul. Mieszka I.

 

ROK 2020:

 • Udział w Naradach Prezydenckich.
 • Udział w Sesjach Rady Miasta.
 • Udział w posiedzeniu Zespołu ds. Smart City.
 • Opracowanie opinii i stanowisk dla Prezydenta Miasta.
 • Reprezentowanie Prezydenta Miasta podczas oficjalnych uroczystości.
 • Wizytacja budowy Stadionu Miejskiego.
 • Badania MPZK – analiza aktualizacji.
 • Spotkania dotyczące Rozwoju Strategii Miasta Szczecin.
 • Spotkania dot. budowy Sklepu IKEA w Szczecinie.
 • Udział w spotkaniach dotyczących inwestycji drogowych.
 • Koordynacja działań GMS w w sytuacji zagrożenia COVID 19.

 

 

 

 

 •  
 •  

   

  udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/02/19, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2020/04/29 10:57:29
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Marta Braun 2020/04/29 10:57:29 modyfikacja wartości
  Marta Braun 2020/04/29 10:57:06 modyfikacja wartości
  Marta Braun 2020/04/29 10:43:37 modyfikacja wartości
  Marta Braun 2019/03/07 13:43:45 modyfikacja wartości
  Marta Braun 2019/03/06 12:04:25 modyfikacja wartości
  Marta Braun 2019/02/26 09:39:53 modyfikacja wartości
  Tomasz Czerniawski 2019/02/19 09:51:24 nowa pozycja