Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 19 z dnia 20 września 2018

NARADA nr 19_2018
w dniu 20 września 2018 r.


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat, nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach geodezyjnych: 154/5, 154/6, 14/12 i część działki nr 154/4 z obrębu 4083 - Dąbie, położonych przy ulicach: Dąbskiej – Wisławy Szymborskiej z przeznaczeniem pod działalność sportowo – rekreacyjną.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant I tj. wyrażono zgodę na wszczęcie procedury dotyczącej wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres trzydziestu lat, nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Szczecin, stanowiących ww. działki, z przeznaczeniem pod działalność sportowo – rekreacyjną – ośrodek jeździecki i na zastosowanie miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przedmiotowych nieruchomości w oparciu o Zarządzenie Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. (ze zmianami)

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wniosku o dzierżawę terenu użytkowego przy ul. Zbożowej z przeznaczeniem pod gastronomię.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na dzierżawę ww. terenu w drodze przetargu nieograniczonego

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na przetargowe zbycie lokalu położonego w Szczecinie przy ul. Jagiełły 4/6 nabytego przez GMS w drodze spadku.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bartnik, BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant I tj. wyraża zgodę

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na przetargowe zbycie nieruchomości położonej w Starym Czarnowie, nabytej przez GMS w drodze spadku.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bartnik, BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant I tj. wyraża zgodę

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przekazania zadania dotyczącego prowadzenia mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz inne placówki, uprawnionych do uzyskania pomocy w pozyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, obecnie realizowanego przez Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Szczecinie, od 1 stycznia 2019 r.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę

Informacje:

1.Informacja w sprawie terenu Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Szczecinie Dąbiu.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K .Bogusławska, Dyrektor BS
decyzja: Informację przyjęto

2.Informacja w sprawie ustaleń dotyczących warunków sprzedaży kwiatów w rejonie Cmentarza Centralnego w Szczecinie.
wnosi: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: Informację przyjęto


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/09/27, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2018/10/30 14:22:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2018/10/30 14:22:58 nowa pozycja