Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 17 z dnia 16 sierpnia 2018

NARADA nr 17_2018
w dniu 16 sierpnia 2018 r. oraz 20 sierpnia 2018 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 11 września 2018 r.


1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. K. Kacprzyk-Dymek, Zastępca Dyrektora WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. p. K. Kacprzyk-Dymek, Zastępca Dyrektora WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pokładowej 2a
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 1
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Michalski, Zastępca Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Michalski, Zastępca Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
wnosi: p. M. Pawlicki , Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
wnosi: p. M. Pawlicki , Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie Osiedla Warszewo przy ul. Krasińskiego i ul. Duńskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. M. Pawlicki , Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Koszarowa)
wnosi: p. M. Pawlicki , Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Dom dla Studenta)
wnosi: p. M. Pawlicki , Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych w Szczecinie przy ul. Żubrów i ul. Jacka Malczewskiego
wnosi: p. M. Pawlicki , Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego
wnosi: p. M. Pawlicki , Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018
wnosi: p. K. Soska , Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

18. Projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Przekazano do dalszej analizy.


Informacje:

1. Informacja w sprawie oferta non-stop - mieszkania na wynajem
wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
prezentuje: : p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/08/21, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2018/08/21 15:07:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2018/08/21 15:07:33 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2018/08/21 15:07:00 nowa pozycja