Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 20 z dnia 23 października 2018

NARADA nr 20_2018
z dnia 23 października 2018 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 30 października 2018 r.


1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1091/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/1207/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Reymonta” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie do potrzeb rynku pracy poprzez transfer wiedzy i doświadczenia z otoczenia społeczno-gospodarczego"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Ciszewski, Kierownik WOś
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00 IP.02-32-K35/18
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Ciszewski, Kierownik WOś
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9.Projekt Uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie, ul. Strzałowska 27A
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2019 r.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12.Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16.Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska:

1.Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował stanowisko
 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/10/30, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2018/10/30 14:27:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2018/10/30 14:27:10 nowa pozycja