Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 18 z dnia 29 sierpnia 2018

NARADA nr 18_2018
w dniu 29 sierpnia 2018 r.


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, za pierwsze półrocze 2018 r.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS
decyzja: Prezydent Miasta przyjął informację.

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zbycia części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Arkońskiej stanowiącej działkę nr 55 z obr. 2065 na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant I stanowiska tj. nie wyraża zgody na zbycie ww. nieruchomości, do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru, który określi sposób zabudowy i zagospodarowania terenu oraz granice poszczególnych funkcji.

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zbycia terenu inwestycyjnego obejmującego działki nr 3/2, nr 3/3, nr 60/1, nr 60/2 z obr. 4022 oraz nr 9/13 i 9/14 z obrębu 4306 o łącznej powierzchni 4,2120 ha stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie w rejonie ulicy Jeziornej.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie akceptacji Regulaminu Świadczenia Usług ZUO Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Cennika Świadczenia Usług związanych z przyjęciem odpadów do zagospodarowania w ZUO Sp. z o.o. w Szczecinie.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Ciszewska, Z-ca Dyrektora WGKiOŚ
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował stanowisko.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 11 września 2018

1.Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad Sesji RM.

2.Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad Sesji RM.

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad Sesji RM.

4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. R. Miszczuk, Dyrektor BRM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad Sesji RM.

Informacje:

1.Informacja w sprawie Szczecińskiego Domu Sportu.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS
decyzja: Informację przyjęto.

2.Informacja w sprawie oferty non-stop - mieszkania na wynajem.
wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
prezentuje: p. A. Szotkowska, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: Informację przyjęto.
 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/09/04, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2018/09/04 14:13:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2018/09/04 14:13:16 nowa pozycja