Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 16 z dnia 09 sierpnia 2018

NARADA nr 16_2018
w dniu 9 sierpnia 2018 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 11 września 2018

1. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

2.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Darniowej na odcinku od ulicy Bluszczowej
do ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych
na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Św. Floriana
do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Uroczej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody na terenie miasta Szczecina
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Szotkowska, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 21, 23, 25, 27, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Chemicznej nr 7
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe
- Łubinowa” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Michalski, Zastępca Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto
- Park Żeromskiego” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Michalski, Zastępca Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

18.Projekt uchwały w sprawie w określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub
w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

Informacje:

1. Informacja w sprawie stanu realizacji programów: „Bon opiekuńczy” oraz „Bon Opiekuńczy Alzheimer 75”
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/08/14, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2018/08/14 10:32:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2018/08/14 10:32:53 nowa pozycja